om Kompani Camping
 
KOMPANI CAMPING   oslo FORESTILLINGER PRESSEARKIV
KOMPANIET
KOMPANI CAMPING
Høgdaveien 40a
N-0680 Oslo
 
ORG#  985 251 789
KONTAKT
Hege Aga Edelsteen   +47 922 64 169
Katinka Rydin Berge  +47 932 83 231
VI VIL UNDERHOLDE PUBLIKUM MED UREDD SCENEKUNST OM VÅR SAMTID.
 
Kompani Camping ble etablert høsten 2008 og har tilholdssted i Oslo. Vår visjon er å lage uredd scenekunst om vår samtid. Vi jobber ut fra aktuelle politiske og filosofiske problemstillinger som opptar oss. Dette gjør vi for å skape en scenisk virkelighet som speiler samfunnet på en så sammensatt og interessant måte som mulig.
Kompani Camping jobber med dokumentarisk materiale som utgangspunkt for fiksjonsteater. Kompaniet drives av skuespiller Hege Aga Edelsteen og regissør Katinka Rydin Berge. Medlemmene i Kompani Camping har tidligere bred arbeidserfaring fra etablerte institusjoner i Norge og England. Våren 2011 fikk vi mye oppmerksomhet og gode omtaler med forestillingen Det Stykke Natt som vi gjorde i samarbeid med Det Norske Teatret og Festspillene i Nord-Norge.